Ubezpieczenie na życie + oszczędności

Ubezpieczenie na życie

+ oszczędności

Zobacz również:

Dlaczego warto mieć

ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie

i od ciężkich chorób

Ubezpieczenie na życie

ze zwrotem składki

Ubezpieczenie na życie można efektywnie połączyć z planem oszczędzania pieniędzy na przyszłość. Celem oszczędzania może być np. komfortowa emerytura lub start w dorosłość naszych dzieci.

 

Ubezpieczenie na życie połączone z oszczędzaniem nie jest typowym ubezpieczeniem, ale rodzajem ryzykownej inwestycji połączonej z ubezpieczeniem na życie. Polega na inwestowaniu własnych oszczędności i jest związane z ryzykiem inwestycyjnym - co oznacza że możemy utracić część wpłaconych pieniędzy lub zarobić na inwestycji.

 

W tym ubezpieczeniu wpłacamy składkę regularną lub składkę jednorazową - czyli znaczną kwotę własnych pieniędzy na konto Ubezpieczyciela. Część składki jest inwestowana, a część zapewnia nam ochronę na wypadek śmierci, jak w podstawowym ubezpieczeniu na życie. W części ubezpieczenia na życie – wybieramy sumę ubezpieczenia.

 

Nasze pieniądze są inwestowane, a Ubezpieczyciel zapewnia także ochronę finansową dla bliskich w przypadku naszej śmierci. Jeśli inwestycja przyniesie straty - odszkodowanie za śmierć jest wypłacane w wysokości sumy ubezpieczenia.

 

 

Polisa połączona z inwestycją jest często związana z opłatami i kosztami, które są opisane w OWU do polisy.

 

Każde TU dowolnie ustala zasady umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym w OWU. Przeczytanie OWU przy tak złożonym ubezpieczeniu jest niezbędne. Pamiętajmy - ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym nie jest polisolokatą.

 

 

Ubezpieczenie na życie z elementem inwestycyjnym zawieramy na długi okres. W tym okresie jesteśmy zobowiązani do wpłaty składek, a rozwiązanie umowy wiąże się z wysokimi opłatami likwidacyjnymi.

Podpisując umowę ubezpieczenia wybieramy:

 

- sumę ubezpieczenia, która zapewni wypłatę świadczenia w przypadku naszej śmierci

 

- sposób wpłaty składki – regularnie, czy jednorazowo (w wysokiej kwocie)

 

- sposób inwestowania składki - samodzielnie lub ze specjalistą w TU

 

- model inwestowania - bardziej lub mniej ryzykowny i listę funduszy inwestycyjnych

 

 

W polisie wskazujemy osoby uposażone, które otrzymają odszkodowanie po naszej śmierci (ustalamy % sumy ubezpieczenia dla każdej z osób).

Poznaj składkę na ubezpieczenie

Wypełnij formularz

Wypełnij formularz

Chcesz sprawdzić ofertę dla Ciebie?

Poznaj swoją składkę ubezpieczeniową

 

Chcesz sprawdzić

ofertę dla Ciebie?

Poznaj swoją składkę ubezpieczeniową

 

Wyślij wiadomość

Masz więcej pytań o ubezpieczenia?

Napisz do nas: kontakt@openbrokers.pl

Open Brokers S.A.

ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

 

NIP: 521-365-30-13

REGON: 146802717

Kod SWIFT: INGBPLPW

RAU: 11219443/A

Oferta

Polisy.pl

Open Brokers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471759, NIP 5213653013, REGON 146802717, kapitał zakładowy 100.000,00 zł w całości opłacony.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

 

Realizacja: Landing.pl

Open Brokers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471759, NIP 5213653013, REGON 146802717, kapitał zakładowy 100.000,00 zł w całości opłacony.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

 

Realizacja: Landing.pl