Ubezpieczenie na życie i od ciężkich chorób

Ubezpieczenie na życie

i od ciężkich chorób

Gdy nasze życie gwałtownie się zmienia – dotyka nas choroba, nieszczęśliwy wypadek, śmierć bliskiej osoby – wyjątkowym wsparciem stają się ubezpieczenia ochronne.

 

Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne pomagają nam przywrócić stabilizację i poprawić sytuację życiową.

 

 

Co warto wiedzieć kupując polisę na życie?

 

- Ubezpieczenie na życie zapewnia wypłatę świadczenia finansowego bliskim osobom na wypadek naszej śmierci.

 

- Ubezpieczenie na życie możemy rozszerzyć o dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, które zapewnią nam wsparcie finansowe w procesie leczenia.

 

- Takie ubezpieczenie zawieramy na długi okres (5-25 lat) i przez cały okres ochrony opłacamy składkę (miesięcznie/kwartalnie/półrocznie/rocznie).

 

- Ubezpieczenie na życie możemy kupić w ramach ubezpieczenia grupowego.

 

- Kupując polisę na życie lub zdrowotną wybieramy sumę ubezpieczenia - czyli wysokość świadczenia, które zostanie wypłacone na wypadek śmierci lub choroby.

 

- Każde TU dowolnie ustala zasady umowy ubezpieczenia na życie w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia).

 

- Przed zakupem ubezpieczenia może być wymagana ankieta medyczna, która oceni stan naszego zdrowia.

Co wpływa na składkę ubezpieczeniową?

 

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci świadczenie z polisy na życie?

 

- śmierć po długotrwałej chorobie

- śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku

- śmierć w wyniku zawału serca, udaru mózgu

- śmierć w trakcie operacji

- śmierć z przyczyn naturalnych

- śmierć w wyniku samobójstwa

 

W pewnych okolicznościach Ubezpieczyciel może także odmówić wypłaty:

 

- śmierć była związana z działaniami wojennymi, terroryzmem.

- ubezpieczony brał czynny udział w zamieszkach, bójkach, działaniach przestępczych.

- ubezpieczony popełnił samobójstwo w okresie karencji (znajdziesz ją w OWU)

- ubezpieczający zataił znane sobie informacje na temat stanu zdrowia osoby ubezpieczonej, o które pytał Ubezpieczyciel.

Wypełnij formularz

Wypełnij formularz

Wypełnij formularz

Chcesz sprawdzić ofertę dla Ciebie?

Poznaj swoją składkę ubezpieczeniową

 

Jakie ubezpieczenia dodatkowe warto wybrać?

Ubezpieczenie od poważnych chorób

Lista chorób, które najczęściej obejmuje ubezpieczenie:

 

- udar mózgu

- zawał serca

- choroba nowotworowa

- utrata mowy, słuchu, wzroku

- choroba Alzheimera, Parkinsona

- przeszczep narządów

- całkowity niedowład ciała

- śpiączka

Leczenie szpitalne (hospitalizacja)

 

- To ubezpieczenie zapewnia nam wypłatę świadczenia w związku z pobytem w szpitalu z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

 

- W ramach ubezpieczenia możemy otrzymać odszkodowanie za każdą dobę pobytu w szpitalu oraz odszkodowanie za operację lub zabieg chirurgiczny.

Choroby nowotworowe

 

Ubezpieczenie obejmuje złośliwe i niezłośliwe odmiany chorób nowotworowych.

 

W ramach ubezpieczenia na wypadek nowotworu możemy otrzymać wyższą kwotę świadczeń, niż wybrana suma ubezpieczenia - nawet do 150%.

 

Nie wykupimy ubezpieczenia jeśli zdiagnozowano u nas wcześniej chorobę nowotworową.

 

Ochrona z ubezpieczenia może nie obejmować chorób, które wystąpiły niedługo po zawarciu umowy (np. w pierwszych 3 miesiącach od zakupu polisy)

 

W ramach polisy możemy otrzymać świadczenie pieniężne ustalone procentowo w polisie ubezpieczeniowej oraz wsparcie medyczne w okresie leczenia:

 

- przy stwierdzeniu choroby nowotworowej

- w przypadku chemioterapii i radioterapii

- za przebytą operację

- za rehabilitację

- za nawrót choroby

- za powrót do zdrowia

 

Wsparcie medyczne:

 

- assistance medyczny

- diagnoza innego specjalisty

- wsparcie psychologa

- infolinia medyczna

- opieka nad dziećmi

Inwalidztwo (NNW)

 

Ubezpieczenie od inwalidztwa zapewnia wypłatę odszkodowania za trwałe uszkodzenie ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku.

 

Nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie, które spowodowało uszkodzenie ciała i jest jedyną przyczyną inwalidztwa.

 

Wysokość odszkodowania jest obliczana jako część (procent) od wybranej sumy ubezpieczenia.

 

Inwalidztwo może mieć charakter:

 

- Całkowity, gdy tracimy zdolność do wykonywania pracy zarobkowej (w przypadku dziecka oznacza całkowitą zależność od innych osób)

- Częściowy, gdy uszkodzenie ciała jest trwałe, ale stan zdrowia pozwala na samodzielność

 

Świadczenie Ubezpieczyciela będzie wypłacone m.in. w przypadku: utraty wzroku, słuchu, mowy, utraty kończyny, uszkodzenia płuca, wątroby, żołądka, utraty nerki, poparzenia II i III stopnia.

Inwalidztwo (NNW)

 

Ubezpieczenie od inwalidztwa zapewnia wypłatę odszkodowania za trwałe uszkodzenie ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku.

 

Nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie, które spowodowało uszkodzenie ciała i jest jedyną przyczyną inwalidztwa.

 

Wysokość odszkodowania jest obliczana jako część (procent) od wybranej sumy ubezpieczenia.

 

Inwalidztwo może mieć charakter:

 

  • Całkowity, gdy tracimy zdolność do wykonywania pracy zarobkowej (w przypadku dziecka oznacza całkowitą zależność od innych osób)
  • Częściowy, gdy uszkodzenie ciała jest trwałe, ale stan zdrowia pozwala na samodzielność

 

Świadczenie Ubezpieczyciela będzie wypłacone m.in. w przypadku: utraty wzroku, słuchu, mowy, utraty kończyny, uszkodzenia płuca, wątroby, żołądka, utraty nerki, poparzenia II i III stopnia.

Zobacz również:

Dlaczego warto mieć

ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie

ze zwrotem składki

Ubezpieczenie na życie

+ oszczędności

- Ubezpieczenie grupowe jest polisą ochrony zdrowia i życia skierowaną do grup pracowników firm, członków stowarzyszeń i związków.

 

- Ubezpieczyciel prowadzi także tzw. grupy otwarte, do których może przystąpić każdy.

 

- Ubezpieczenie grupowe może zapewniać ochronę finansową w wielu sytuacjach.

 

- Ubezpieczenie grupowe zwykle jest bardziej korzystne finansowo niż ubezpieczenie indywidualne, ale sumy ubezpieczenia są niższe.

 

Podstawowa ochrona z ubezpieczenia grupowego obejmuje: świadczenie za śmierć naturalną lub śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku osoby ubezpieczonej

Ubezpieczenie grupowe może być rozszerzone o dodatkową ochronę dla ubezpieczonego i jego bliskich:

 

- śmierć osoby bliskiej

- śmierć dziecka

- poważne zachorowanie

- leczenie szpitalne

- operacja chirurgiczna

- uszczerbek na zdrowiu

- trwałe inwalidztwo

- niezdolność do pracy

- urodzenie dziecka

- opieka medyczna

- koszty leczenia, zakupu leków

Czym jest ubezpieczenie grupowe?

Ubezpieczenie NNW

 

Ubezpieczenie NNW czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia rekompensatę finansową w przypadku trwałej utraty zdrowia, uszkodzenia ciała lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

 

NNW zdrowie może pokryć także koszty leczenia, zakupu leków, rehabilitacji, pobytu w szpitalu.

 

Wysokość odszkodowania z NNW określana jest procentowo, jako stopień utraty zdrowia.

 

Odszkodowanie jest liczone jako część wybranej sumy ubezpieczenia. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe świadczenie za szkodę. Dlatego warto wybrać wysoką sumę ubezpieczenia w NNW.

 

Ubezpieczenie NNW obejmuje świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu oraz świadczenie za uszkodzenie ciała.

Poznaj składkę na ubezpieczenie

Wypełnij formularz

Wypełnij formularz

Chcesz sprawdzić ofertę dla Ciebie?

Poznaj swoją składkę ubezpieczeniową

 

Chcesz sprawdzić

ofertę dla Ciebie?

Poznaj swoją składkę ubezpieczeniową

 

Wyślij wiadomość

Masz więcej pytań o ubezpieczenia?

Napisz do nas: kontakt@openbrokers.pl

Open Brokers S.A.

ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

 

NIP: 521-365-30-13

REGON: 146802717

Kod SWIFT: INGBPLPW

RAU: 11219443/A

Oferta

Polisy.pl

Open Brokers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471759, NIP 5213653013, REGON 146802717, kapitał zakładowy 100.000,00 zł w całości opłacony.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

 

Realizacja: Landing.pl

Open Brokers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471759, NIP 5213653013, REGON 146802717, kapitał zakładowy 100.000,00 zł w całości opłacony.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

 

Realizacja: Landing.pl