Ubezpieczenie na życie ze zwrotem składki

Ubezpieczenie na życie

ze zwrotem składki

Ubezpieczenie na życie ze zwrotem

składki

Zobacz również:

Dlaczego warto mieć

ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie

i od ciężkich chorób

Ubezpieczenie na życie

+ oszczędności

Ubezpieczenie na życie ze zwrotem składki to połączenie ubezpieczeń - na życie i dożycie. Ubezpieczenie na życie ze zwrotem składki daje nam podwójną korzyść:

 

- w przypadku naszej śmierci polisa zapewnia naszym bliskim wypłatę świadczenia zgodnie z sumą ubezpieczenia,

 

- a jeśli dożyjemy do końca okresu ubezpieczenia, otrzymamy zwrot wpłaconych składek.

 

Wartość wpłaconych składek, które odzyskamy, jest gwarantowana i nie zależy od sytuacji na rynku. Wartość procentowa odzyskanej składki zależy od wybranego okresu ubezpieczenia.

Składka ubezpieczeniowa jest indeksowana - czyli rośnie minimalnie co rok, by zrównoważyć działanie inflacji w długim okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie na życie ze zwrotem składki obejmuje wszystkie przyczyny śmierci.

 

Kupując polisę na życie ze zwrotem składki wybieramy sumę ubezpieczenia - czyli wysokość świadczenia, które zostanie wypłacone na wypadek śmierci.

Wypełnij formularz

Wypełnij formularz

Wypełnij formularz

Chcesz sprawdzić ofertę dla Ciebie?

Poznaj swoją składkę ubezpieczeniową

 

 

Ubezpieczyciel zapewnia nam pełną ochronę z ubezpieczenia w każdym momencie trwania polisy. Jeśli więc śmierć nastąpi już 2 miesiące po zawarciu umowy, nasi bliscy otrzymają wypłatę 100% wybranej sumy ubezpieczenia.

 

Naszym obowiązkiem są regularne wpłaty składki ubezpieczeniowej na konto TU.

 

Ubezpieczenie na życie chroni nas tylko na wypadek śmierci - nie otrzymamy odszkodowania za uszkodzenia ciała w wypadku, koszty leczenia, czy utratę zdrowia.

 

Wypłata świadczenia za śmierć jest wolna od podatku dochodowego.

 

Zwrot wpłaconych składek z polisy nastąpi w dwóch przypadkach:

 

Zakończenie umowy ubezpieczenia z upływem okresu ubezpieczenia

 

Ubezpieczyciel wypłaca nam kwotę składek, które przekazywaliśmy do Towarzystwa Ubezpieczeń przez cały okres polisy. 100% wpłaconej składki odzyskamy tylko przy długim okresie ubezpieczenia, im krótszy okres ubezpieczenia, tym mniejsza część zwrotu składki, np. 80%.

 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przed jej zakończeniem

 

Ubezpieczyciel wypłaca nam kwotę składek, które przekazywaliśmy do Towarzystwa Ubezpieczeń do momentu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. Zwrot wpłaconych składek może zależeć od momentu wypowiedzenia - np. min 5 lat wpłacania składki.

Część polisy - ochrona życia:

Część polisy - zwrot składki:

Poznaj składkę na ubezpieczenie

Wypełnij formularz

Wypełnij formularz

Chcesz sprawdzić ofertę dla Ciebie?

Poznaj swoją składkę ubezpieczeniową

 

Chcesz sprawdzić

ofertę dla Ciebie?

Poznaj swoją składkę ubezpieczeniową

 

Wyślij wiadomość

Masz więcej pytań o ubezpieczenia?

Napisz do nas: kontakt@openbrokers.pl

Open Brokers S.A.

ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

 

NIP: 521-365-30-13

REGON: 146802717

Kod SWIFT: INGBPLPW

RAU: 11219443/A

Oferta

Polisy.pl

Open Brokers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471759, NIP 5213653013, REGON 146802717, kapitał zakładowy 100.000,00 zł w całości opłacony.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

 

Realizacja: Landing.pl

Open Brokers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471759, NIP 5213653013, REGON 146802717, kapitał zakładowy 100.000,00 zł w całości opłacony.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

 

Realizacja: Landing.pl